Uirbiú

Faoin mbliain 2050 beidh 70% de dhaonra an domhain ina chónaí i gceantair uirbeacha. Tá ceantair uirbeacha ar fud an domhan ag fás ag ráta an-ard. Sa bhliain 1950 bhí daonra de 3,148 sa sráidbhaile beag Shenzhen sa Sín. Dár leis an Náisiún Aontaithe by 12 milliún duine ina chonaí ann roimh 2025. Tá daonra…

Cás-staidéar: Imirce sa Mheánmhuir

Ceann de na scéalta nuachta is mó i mbliana ná imirce agus na mílte duine báite sa Mheánmhuir agus iad ag éalú ó choimhlint agus bochtanas san Afraic agus sa Mheán Oirthear. Is saincheist a bhaineann le polaitíocht, polasaithe, forbairt, cearta daonna, agus dár ndóigh is saincheist tíreolaíochta í freisin. Is ann don imirce chun na…

Leasú ar Pholasaí an Pháiste Aonarach sa Sín

Tá leasaithe déanta ar an bpolasaí pleanáil clainne a bhí i bhfeidhm sa Sín ó 1979. Chuir rialtas na Síne an polasaí seo i bhfeidhm chun dul i ngleic le fás daonra. Bhí daonra ollmhór ag an Sín agus bhí fás daonra ina fhadhb mhór don tír i mbéal forbartha. Anois is tír níos saibhre…

Cuairt ar UCD #GAW13

Thug an rang Tíreolaíochta Bl. 5 cuairt ar an Roinn Tíreolaíochta i UCD inniu. Bhí an cuairt mar chuid de Sheachtain Feasachta Tíreolaíochta 2013 (#GAW13). Bhí roinnt imeachtaí ar siúil ag an rang i rith an lae leis na léachtóirí sa Roinn Tíreolaíochta. Thug an Dr. Gerald Mills na daltaí ar camchuairt timpeall campus na…

Moilleann ráta breithe na hÉireann

Rugadh 19,313 leanbh sna chéad trí mhí den bhliain, dar le staitisticí oifigiúla a eisíodh inniu. Léirigh sé seo ráta breithe bliantúil 16.9 in aghaidh 1,000 daonra, agus b’ionann an ráta don tréimhse chéanna in 2011 agus 17.5. Bhí an ráta breithe is airde i bhFine Gall, 21.3, agus bhí an ráta is ísle i Muineachán, 12.1. Foinse: http://www.foinse.ie